قزوین، خیابان بوعلی غربی، پلاک 362 طبقه 2
info@dashtjavid.com
02833320298
تماس با ما

پروژه های تحقیقاتی

در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی و نیز بهره مندی از روش های دقیق علمی، این شرکت در تعامل مستمر با محیط های دانشگاهی موضوعات تحقیقاتی به شرح زیر را مد نظر قرار داده است. دانشجویان و محققین جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و بهره مندی از حمایت های این شرکت می توانند با تکمیل فرم این صفحه آمادگی خود در این خصوص را اعلام نمایند.

موضوعات تحقیقاتی:

 • تأثیر روش های مختلف آبیاری بر کیفیت و عملکرد دانه گندم.
 • تنوع ژنتیکی و خصوصیات مولکولی پروتئین های ذخیره سازی دانه گندم
 • توسعه و ارزیابی کودهای زیستی و آفت کش های زیستی برای تولید بذر گندم.
 • بهینه سازی شرایط پردازش و نگهداری پس از برداشت برای بذر گندم
 • تاثیر تغییر اقلیم و تنش خشکی بر جوانه زنی و بنیه بذر گندم.
 • شناسایی و شناسایی ژن‌ها و نشانگرهای جدید مرتبط با صفات دانه گندم.
 • بهبود کیفیت بذر گندم و مقاومت در برابر بیماری ها و آفات با استفاده از بیوتکنولوژی و ویرایش ژن.
 • ارزیابی و افزایش ارزش غذایی و خواص عملکردی دانه گندم
 • ادغام سنجش از دور و یادگیری ماشین برای فنوتیپ کردن دانه گندم و پیش‌بینی عملکرد
 • پذیرش و اشاعه ارقام بذر گندم اصلاح شده و شیوه های زراعی در بین کشاورزان.
 • تأثیر مدیریت تاج پوشش و تکنیک های هرس بر عملکرد و کیفیت انگور.
 • شناسایی و مدیریت تنش های زیستی و غیرزیستی موثر بر تولید انگور.
 • بهینه سازی روش های رسیدگی و برداشت انگور با استفاده از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی.
 • توسعه و کاربرد فناوری های جدید برای پردازش و نگهداری انگور.
 • ارزیابی و بهبود صفات کیفی انگور و خواص حسی.
 • شناسایی و استفاده از ترکیبات زیست فعال انگور و محصولات جانبی برای مزایای سلامتی.
 • افزایش مقاومت انگور در برابر بیماری ها و آفات با استفاده از بیوتکنولوژی و ویرایش ژن.
 • اکتشاف و حفاظت از منابع ژنتیکی و تنوع انگور.
 • استراتژی های سازگاری و کاهش تولید انگور تحت سناریوهای تغییرات آب و هوایی
 • تجزیه و تحلیل اجتماعی-اقتصادی و استراتژی های بازاریابی برای توسعه زنجیره ارزش انگور

 • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عنوان را بنویسید. عنوان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. عنوان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...